Scripta bedenkt en ontwikkelt contentformats waarmee onze opdrachtgevers een waardevolle relatie opbouwen en onderhouden met hun stakeholders. 
Daartoe creëren wij inspirerende concepten, die we vertalen naar scorende formats. Met deze formats gaan onze klanten betekenisvolle relaties aan met hun doelgroepen. Relaties die meetbaar leiden tot gekwalificeerde leads en een hechtere band met merk of product. We werken voor bedrijven, cultuurinstellingen, ngo’s en overheden.
 
Uiteraard maken wij met liefde de mooiste e-mag, animatie, nieuwsbrief of app. Sterker, is er iets mooier dan dat? Ja, misschien wel! Nog mooier is als wij, om het maar in rond Nederlands te stellen, jouw one-stop digital-first contentmarketing agency mogen zijn. Het bureau dat jouw klanten optimaal verbindt met jouw merk. Als wij daarin de lead mogen nemen, binnen jouw kaders van kwaliteit, rendement, tijd en budget, dan is dat de rol waarin wij ons helemaal thuis voelen.
 
Wat ons betreft start dit in een heldere en gedeelde communicatie-, merk- en contentstrategie. Als die er al ligt, is dat prachtig. Zo niet, dan stellen we deze scherp in enkele gezamenlijke strategiesprints. Vanuit de strategie ontwikkelen wij vervolgens een creatief contentmarketingconcept, inclusief helder plan van aanpak. En mogen wij dat dan ook nog eens praktisch uitvoeren in contentbeheer, contentmapping en contentplanning: top! Waar gewenst coachen wij je medewerkers in alle aspecten van crossmedia contentmarketing. Het beste recept om de lead bij jou te laten, terwijl wij naadloos aanhaken op elk moment dat dit nodig of handig is.

Contentmarketingsoftware
Brand as a publisher, contenthubs, inbound marketing ... Het zal nooit gaan vliegen als er niet een vlekkeloze infrastructuur onder ligt met functionaliteiten als cms, crm, personalisatie, bannering, tagging, e-commerce of automated content generation. En omdat dat er niet was, ontwikkelde het team van onze digital marketing strategist Erik Jansen Xingo, een unieke, praktische en indrukwekkend eenvoudige contentmarketing- en digital publishingtool.