De volgende ochtend aan de koffie bij het jarige Twitter. Acht jaar oud al weer. Dan hoor je in de Valley dus al weer bij de gevestigde orde. Dat laat onverlet dat Twitter’s Head Quarters nog steeds voelt als een losse, informele, vrolijke jongehondenclub. Over succes en groeitempo van Twitter kunnen we kort zijn, dat is eclatant. Maar belangrijker is waar Twitter strategisch naar toe wil.

Uiteraard kijkt ook Twitter naar de mogelijkheden van ‘monetizing the audience’. Wie niet? Maar dat leidt hier niet tot een open invitatie aan adverteerders om zich ongelimiteerd op de Twitteraar te storten. Daarvoor is Twitter te zuinig op de opgebouwde positie. Twitter is zich sterk bewust van zijn primaire kracht, en dat is die van het hier en nu. Twitter gaat over real-time storytelling, vinden ze zelf. Twitter draait om Social en Live. Op Twitter vertel je wat je nu ziet, nu voelt en nu meemaakt. En dat maakt dat Twitter zijn strategische vizier sinds kort helemaal richt op de oude dame van de media, televisie.

Zo’n tv-event als de Oscaruitreikingen bijvoorbeeld, leidt in de States zomaar tot meer dan een miljard tweets. Bijna alle publieke conversatie over tv-content loopt inmiddels al via Twitter. En meer dan de helft van alle Twitteraars twittert onder het tv-kijken. Geen wonder dat 33% van alle tweets over het actuele tv-aanbod gaat. Twitter als social soundtrack van de televisie dus. En dat leidt ook in termen van business opportunities tot mooie vergezichten. Want onderzoeksgiganten als Nielsen zouden wel eens ernstig hinder kunnen ondervinden van de ‘metrics’ die Twitter kan leveren als het gaat om onze tv-appreciatie.

En zo ontwikkelt Twitter zich in snel tempo tot the ultimate tv companion. Daar ligt vooralsnog de strategische focus. Maar het is niet moeilijk te voorspellen dat eenzelfde positie straks verworven wordt bij het medium radio. Of bij alle andere live-events in de oude en in de nieuwe mediawereld.