Zonder hoogwaardige content kunnen we niet in contentmarketing. Liefst  real-time en op maat. Maar door die focus op het produceren van content ontstaat een overload aan informatie – en worden lezers met de dag kritischer. De drang naar een hoogwaardige presentatie van content overstemt de vraag naar die informatie zelf, aldus Roeland Pater op  Marketingfacts.


Veranderende regels

Kortom: de regels veranderen. Bedrijven moeten hoogwaardige content kunnen presenteren, in het juiste tempo, op een hoogwaardige manier. Met respect voor de lezer en diens nieuwe standaarden. Niet langer bepaalt de inhoud, de vorm is medebepalend. Content is niet langer leidend, alle disciplines - content, design en development - dienen vanaf het begin samen te werken. Allemaal tegelijk in een leidende rol.


Onderscheidend vermogen

Hoe werkt dat in de praktijk? In elk geval niet met CMS-systemen die zorgen voor eenheidsworst in design. Custom pagina’s daarentegen kunnen zowel qua design als qua techniek individueel worden ingericht. Dat zorgt voor een extra investering, maar creëert tegelijkertijd een waardevol onderscheidend vermogen. Ook pagebuilders bieden mogelijkheden.


Bestaand materiaal gebruiken

Duurder? Vaak wel, maar door slim opereren kunnen we efficiënt en goed werk leveren. Bijvoorbeeld met al aanwezig materiaal als brandbooks, huisstijlen, 'tone of voice'-documenten, buyer persona journeys. Dat is dus stap 1: het verzamelen en in kaart brengen van de bestaande informatie. Waarmee een goed inzicht wordt gekregen in hoe bepaalde pagina’s moeten worden ingericht en waar de conversie moet liggen. Stap 2 is het structureren van de inhoud op leesbaarheid en potentiële interactie op basis van de inzichten in de doelgroep. Dat kan ook betekenen dat er gesneden moet worden in de inhoud. Niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van de inhoud is bepalend.

Het hele artikel van Roeland Pater lees je hier