Print magazines behouden een sterke positie binnen het digitaal gedomineerde medialandschap, maar ook digitale magazines kennen een hoge effectiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van MediaTest in samenwerking met Scripta Communicatie en beroepsorganisatie Logeion.

MediaTest onderzocht in hoeverre de effectiviteit van een communicatiemiddel bijdraagt aan klanteducatie en klantenbinding. Daarbij werd gekeken naar customer-initiated media (websites, social media en mobiele apps) en firm-initiated media (magazines en e-mailnieuwsbrieven). Klanten blijken het meest in aanraking te komen met websites en het minst met digitale magazines. Apps worden weliswaar hoog gewaardeerd (7,7), maar slechts in enkele branches veel gebruikt.

PAPIEREN BLAD NOG STEEDS SUCCES

Een van de aanbevelingen in het rapport is verrassend genoeg om te investeren in een (papieren) magazine, dat zowel op zichzelf als in combinatie met andere middelen effectief blijkt. Print magazines blijken zelfs bij jongeren een positief effect te hebben op het beeld dat zij van een organisatie hebben en op de betrokkenheid bij die organisatie.

1 op de 3 respondenten komt in aanraking met een papieren blad, tegen slechts 10% voor een digitaal magazine. Daarmee heeft het digitale blad (nog) geen groot bereik, maar het is even effectief als het papieren blad. Verder komt 39% van de respondenten in aanraking met een e-mailnieuwsbrief, terwijl met dit middel veel te bereiken is op het gebied van klanteducatie.

REPRESENTATIEF ONDERZOEK

Het onderzoek is uitgevoerd onder een panel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. De uitkomsten geven marketeers, contentmakers en merkenbouwers houvast om een keuze te maken voor de juiste middelen.