Maar er zijn ook verenigingen zoals ANWB en Vereniging Eigen Huis, die zich wel goed weten te handhaven en blijkbaar iets doen en iets leveren wat van waarde is om lid te worden én lid te blijven. Blijkbaar hebben ze begrepen hoe ledenbehoud, loyaliteit, binding en trouw – kortom retentie – werken. Van deze ‘survivors’ kunnen we iets leren.

Op werving zijn al vele stappenplannen losgelaten, er zijn pr- en reclamecampagnes voor gevoerd en wervers door de wijk en langs de deuren gegaan.  En begrijpelijk, want werving dempt de val. Door te analyseren weten we steeds beter hoe leden zich gedragen, wat ze willen. We kennen hun ‘customer journeys’ en beschikken over data om gedrag te voorspellen en te sturen. Deze data zijn onontbeerlijk voor effectieve retentie. Maar niet genoeg als de reputatie van de organisatie achterblijft bij deze inspanningen.

Mensen willen vooral bij een club horen als die een goede reputatie heeft: financieel solide, betrouwbaar, bereid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Met een sterke reputatie is die organisatie aantrekkelijker, relevanter, geloofwaardiger en waardevoller. Ze komt hoger op de ‘wensenlijst’. Niet alleen bij haar leden, maar ook bij investeerders, medewerkers, politiek, pers en algemene opinie.

Dus reputatie is key; alles wat je doet, doe je voor de leden. Je weet wat er bij de achterban speelt en je werkt aan een constante dialoog waarin je inzichten ophaalt bij leden en behaalde relevante resultaten aan ze teruggeeft. De hele strategie is hierop gericht.

De communicatie is adequaat, relevant, snel en eigentijds. Je werkt aan autoriteit, want succesvolle organisaties gaan voorop in ontwikkelingen. Ze geven richting, nemen de leiding in het debat en laten het positieve resultaat daarvan zien. Leden willen immers weten hoe het zit en wat je voor hen doet. En tot slot, maar dat is eigenlijk een voorwaarde voor elk succes: alles is goed georganiseerd. Geen stroperigheid, vertraging, zoekgeraakte dossiers en ‘u hoort nog van ons’.

Die organisaties die werkelijk handelen naar een sterke reputatie, bieden hun leden vele redenen om lid te worden en te blijven. Je wordt lid immers omdat je het vermoeden hebt er beter van te worden. Je blijft lid zolang die verwachting wordt bevestigd. Soms geeft lidmaatschap dan zelfs het gevoel van geborgenheid en de zekerheid dat het goed komt …