Wij maken media in alle vormen en maten: print, digitaal, audiovisueel. Afhankelijk van de doelstelling van de klant en de mediaconsumptie van de ontvanger, verpakken wij de juiste inhoud in het juiste middel. Dat doen we deels op basis van kennis en ervaring, maar veel meer nog op basis van cijfers. We definiëren meetbare succesfactoren die door kwalitatief en kwantitatief onderzoek toetsbaar en inzichtelijk worden.

Activatie speelt hierbij een cruciale rol. Onder activatie verstaan wij de inspanningen en technieken om een publicatie letterlijk aan de m/v te brengen en het gewenste effect te bereiken. Bij printuitingen betekent dit veelal het verzorgen van de logistieke distributie richting werkplek of deurmat en het uitvoeren van lezersonderzoek. Voor ons een (k)oud kunstje.

Voor digitale producties gelden andere regels. Digitale activatie kent zijn eigen dynamiek en techniek. De inzet van eigen e-mailbestanden en social media kanalen om de boodschap te verspreiden is een voor de hand liggende aanpak, maar digitale activatie gaat veel verder. Wij benaderen bijvoorbeeld pro-actief social influencers om een publicatie te delen met hun volgers. Op deze manier liften we mee op persoonlijke netwerken van derden. Daarnaast verzorgen we voor steeds meer klanten social advertising: het zeer gericht adverteren binnen de sociale netwerken van Facebook, LinkedIn, YouTube en Twitter. De resultaten zijn verbluffend: bezoekersrecords worden bijna wekelijks verbroken.