In times of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act.
George Orwell

Universal deceit lijkt steeds tastbaarder te worden in ons tijdsgewricht. Adviseur Kellyanne Conway noemde aantoonbare leugens van Donald Trump ‘alternatieve feiten’. Rusland wist met nepberichten verwarring te stichten in de Amerikaanse verkiezingscampagne. Desinformatie blijkt een geducht wapen van de Russen ter ondermijning van Westerse democratieën.

En ook bij ons is een klimaat ontstaan waarin de feiten er steeds minder toe doen. Als het CBS met koopkrachtcijfers over gepensioneerden komt die 50+-voorman Henk Krol niet zinnen, weet Krol wel hoe dat komt: ‘Het CBS sjoemelt op verzoek van de regering met de feiten.’ Corrie van Brenk van diezelfde partij zou het vast niet verbazen, want ook zij heeft geen hoge pet op van het CBS: ‘Er zijn redenen om je af te vragen of de sterftecijfers van het CBS wel kloppen.’ Om die redenen vervolgens niet te noemen, meldt De Volkskrant.

Klimaatproblematiek, Oekraïneverdrag, overal staan de feiten onder druk. De naderende verkiezingen zullen er waarschijnlijk nog heel wat doen sneuvelen.

Wat dat allemaal met ons contentmarketing te maken heeft? Vooral niet meegaan in deze trend. Maar dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Het is lastig concurreren met de opgeklopte, vaak sensationele werkelijkheid van nepnieuws. Houd de inhoud daarom dicht bij jezelf, compact en to the point. En met de specifieke doelgroep, die wél geïnteresseerd is, voor ogen.

Bovenal: alternatieve feiten horen in contentmarketing kansloos te zijn. Om morele redenen natuurlijk, maar ook zakelijk. Contentmarketing draait immers in hoge mate om betrouwbaarheid. Daarom moeten geloofwaardige bronnen en controleerbare feiten aan de basis staan van onze content. Liever geen verhaal dan een ongeloofwaardig verhaal. Misschien kunnen we zo, al is het maar een ietsepietsie, eraan bijdragen dat telling the truth nooit een revolutionary act wordt.