‘To maintain price stability in the euro area.’ Dat zinnetje heb ik de afgelopen 2 dagen tijdens mijn bezoek aan de ECB in Frankfurt meerdere keren gehoord. Het verwoordt de belangrijkste taak van de bank. De instrumenten die de ECB tot haar beschikking heeft, staan ten dienste van die voornaamste opdracht.

Dat consistente beleid vertaalt zich ook naar de communicatie van de ECB. De boodschap wordt voortdurend herhaald en de inhoud van vrijwel elke presentatie of lezing is te herleiden naar ‘price stability’. Ook ECB-president Mario Draghi verwees er gister tijdens zijn persconferentie herhaaldelijk naar. Die consistentie in beleid en communicatie óver dat beleid zijn ontzettend belangrijk voor de geloofwaardigheid van de ECB. Van mijn bezoek aan de ECB zijn juist die elementen me het meest bijgebleven.

Je zou daardoor misschien verwachten dat het instituut weinig communicatieproblemen kent, maar de praktijk is weerbarstiger. Je kunt je als instituut van deze omvang namelijk moeilijk wapenen tegen oneliners en populisme. Of tegen een gebrek aan kennis, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt gezien de berg aan informatie die de ECB beschikbaar stelt.

Toch ben ik ervan overtuigd dat de wijze van communiceren van de ECB de juiste is. Of je het met de inhoud eens bent of niet; een transparant beleid en het consistent uitdragen van je belangrijkste boodschap (contentmarketing) dragen op termijn het meest bij aan de geloofwaardigheid van je organisatie.