Krijg jij het voor elkaar om in een paar volzinnen de standpunten van jouw organisatie op te lepelen? Lastig? Overweeg eens om position papers te schrijven waarin je per thema de standpunten van je organisatie beargumenteert. Zo zijn standpunten voor iedereen duidelijk, en kun je ook naar buiten toe op alle platformen scherper, herkenbaarder en (daarmee) effectiever communiceren. Voor ieder die bezig is of wil met position papers, volgen hier:

7 schrijftips.

  1. Het is meer een kwestie van verzamelen, structureren, onderbouwen, overleggen en inkleden, dan van schrijven. Maar je hebt wel een goede penvoerder nodig om een vlotte, overtuigende position paper van de grond te krijgen.
  2. Breng het krachtenveld in kaart: wie is medestander, wie is tegenstander? Wat zijn de argumenten? Hoe staan de media erin? Bij een position paper gaat het altijd over beeldvorming.
  3. Zorg dat de informatiedichtheid van het stuk niet te groot wordt. Dat vertroebelt je focus en gaat ten koste van de beeldvorming. Hiervoor moet je vaak veel overleg voeren met inhoudelijke experts die niet kort door de bocht willen.
  4. Sluit in je stuk zoveel mogelijk aan op de tijdgeest (de maatschappelijke trends) want dit is een hele waardevolle medestander in je betoog. Het gaat immers om beeldvorming.
  5. Verdiep je in de (maatschappij)visie achter oppositionele standpunten. Is daar wat mee te doen? Zijn er voorbeelden uit andere landen of in andere sectoren waar de eigen visie wel goed uitpakt en/of waar de oppositionele visie tot problemen leidt? Selectief winkelen is vaak een kansrijke strategie.
  6. Concentreer je op hoofdlijnen, zodat de lijn van je betoog – en daarmee van je verhaal – duidelijker is. Bij overzichtelijke onderwerpen past dat op 1 A4, maar bij grote en complexe onderwerpen kun je 10 pagina’s A4 nodig hebben. Probeer dan wel een samenvatting te maken op 1 A4, zodat er toch overzicht blijft.
  7. Gebruik gezaghebbende bronnen. Een open deur, maar toch hoort hij wel thuis in het rijtje. Onderbouw je argumentatie met (wetenschappelijke) onderzoeken uit binnen- en buitenland.